همه دسته بندی ها
لوگو
صفحه اصلی » اخبار
پشتیبانی از کابین فلپ تا
2019-07-09

پشتیبانی از کابین فلپ تا

ماده:روي آلیاژ plasting

پایان:نیکل آبکاری,کروم آبکاری

حداکثر ظرفیت:8کیلوگرم

در دسترس:درب های چوبی و آلومینیومی

سایت اینترنتی:www.shtemax.com

بازگشت